שירותים בתחום מדידות שדה מגנטי: בדיקות קרינה ממתקני חשמל.

מדוע ומתי כדאי לבצע בדיקת קרינה מחשמל, הנקראת בעברית: בדיקת שדה מגנטי.

 בדיקת קרינה מחשמל, קרינת שדה מגנטי.
בדיקת קרינה מאנטנה
מדידות השדה המגנטי (קרינת חשמל) מבוצעות בציוד מקצועי מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ומכויל כנדרש. ביצוע בדיקת קרינת שדה מגנטי מבוצעת ע"י מהנדס חשמל BSC בעל ניסיון רב.
בתחום זה של קרינה ממתקני חשמל ושדות מגנטיים, לא רק ביצוע המדידה בציוד מתאים הינו הכרחי, אלא בעיקר הבנת תוצאות המדידה, איזור המדידה ומשמעויות מעשיות.

מתקני חשמל אופייניים שעבורם מבוצעת בדיקת קרינה:
 קרינה משנאי על עמוד חשמל;  קרינה מקווי מתח גבוה של חשמל ; קרינה מתחנת טרנספורמציה - קרינת חדר טרנספורמציה (או חדר חשמל) ; קרינה מלוחות חשמל ; קרינה ממסכים ; קרינה מחימום תת רצפתי ; קרינה ממכשירי חשמל שונים כגון: טלפון, מחשב, מערכת רדיו, ממיר ועוד.
על מנת להשאר רגועים ובטוחים- הזמינו מהנדס תאימות אלקטרומגנטית עבור בדיקת קרינה שדה מגנטי!  077-5300087.

 ייעוץ בנושאי קרינה ממתקני חשמל והערכת סיכונים לשדה מגנטי.
בדיקות קרינה  סלולרית מאנטנה
אנו באתרוג מהנדסים נשמח לייעץ יעוץ ראשוני טלפוני ללא כל תשלום לגבי הצורך בביצוע בדיקת קרינה שדה מגנטי. בד"כ ע"י יעוץ זה נמנעות בדיקות רבות ומיותרות.

כמו כן אתרוג מהנדסים מבצעת הערכות סיכונים לשדות מגנטיים השופעים ממתקני חשמל.
במקרים רבים ניתן לבצע הערכה האם בכלל יש צורך בבדיקה ללא ביקור באתר, וזאת על סמך ניסיון, ומרחקי בטיחות אופייניים.
אם זאת תוצאות וודאיות ניתנות ע"י ביצוע בדיקה ע"י מהנדס חשמל, בשעות צריכת שיא של רשתות החשמל.

 

בדיקות קרינה  סלולרית מאנטנה
 סימולציה לשדות מגנטיים.
אתרוג מהנדסים, ע"י מומחים בתחום, מבצעת סימולציות מחשב לשדות מגנטיים השופעים ממתקני חשמל לצורך מתן רישיונות הקמה.
אנו נותנים ייעוץ למשרדי תכנון לצורך קבלת היתרי הקמה למתקנים הפולטים שדות מגנטיים.
כמו כן קיימת אפשרות סימולצית שדה מגנטי עבור גופים פרטיים.

 מניעת שדות מגנטיים.
בדיקות קרינה  סלולרית מאנטנה
באם נתגלה שדה מגנטי אשר עובר את רף הבטיחות, קיימים מגוון דרכים למניעת השדה המגנטי:
הזזת מתקן החשמל באם אפשרי, שינויי חיווט מקומי, איזון פאזות, סיכוך של המתקן ע"י חומר בולע / מחזיר קרינה, כבלים עם קרינה מופחתת, ביטול אקטיבי של השדות ועוד.

אתרוג מהנדסים מייעצת בנושאי קרינת חשמל - שפיית שדה מגנטי.
על מנת למנוע ניגוד אינטרסים, אין אנו מתכננים ומבצעים מיגון נגד שפיית שדה מגנטי.

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינת שדה מגנטי, קרינה מעמודי חשמל ומתח גבוה, קרינה משנאים קרינת שדה מגנטי מחדר טרנספורמציה ועוד
.להזמנת בדיקת קרינה מחשמל- שדה מגנטי ע"י מהנדס חשמל ותאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום שדה מגנטי  שירותים בתחום בדיקת קרינת  שדה מגנטי. 


ועוד בנושא:
עוצמות שדה מגנטי ממכשירי חשמל ביתיים- פירוט עוצמות שדה מגנטי ממכשירי חשמל ביתיים.  

נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]