בדיקת קרינה מאנטנה סלולרית/ בדיקות קרינה RF, מדידת קרינה אלקטרומגנטית.

בדיקת קרינה סלולרית מאנטנה. בדיקות קרינה.

לאתרוג מהנדסים ניסיון רב בבדיקות קרינה.
בדיקת קרינה מאנטנה
אתרוג מהנדסים מבצעת את בדיקות הקרינה ע"י מהנדסי חשמל ותאימות אלקטרומגנטית, בעלי ניסיון וידע רב בתחום הקרינה.
מס' אישור בודק קרינה מוסמך של המשרד לאיכות הסביבה : 2041-1-5 עבור כל תחומי תדרי ה-RF.
אתרוג מהנדסים הינה בלתי תלויה בחברות הסלולר ואינה עובדת עם פורום החברות הסלולריות.
אתרוג מהנדסים מחויבת לנוהלי המשרד לאיכות הסביבה. 

פירוט סוגי בדיקות קרינה המבוצעות ע"י המשרד:

בדיקת קרינה מאנטנות סלולריות בכל תחומי התדרים.
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית מציוד תקשורת.
בדיקת קרינת מיקרוגל - חינם ! (למזמיני בדיקת קרינה).
בדיקת קרינה מטלפון אלחוטי ביתי- חינם! ( תופתעו לגלות ערכי שדה אלקטרומגנטי גבוהים)


נהלי בדיקות קרינה של חברת אתרוג מהנדסים:

כניסה לפורום הקרינה אתרוג מהנדסים מבצעת בדיקות קרינה לכל תחומי התדרים , מ MHZ 10 עד GHZ 23.
כניסה לפורום הקרינה בדיקת הקרינה מקיפה לא רק תדרי שידור של אנטנות סלולריות, אלא גם שידורי רדיו ואנטנות של בזק וכל גורם  שמשדר בטווח תדרים זה.
כניסה לפורום הקרינה בדיקת הקרינה מבוצעת בכמה נקודות מרכזיות בכל חדר בבית. 
כניסה לפורום הקרינה למדידות הקרינה והשדה האלקטרומגנטי שהתקבלו מבוצע נירמול בהתאם לשעת המדידה יחסית לסטטיסטיקות העמסת הרשת הסלולרית.
כניסה לפורום הקרינה לאחר ביצוע בדיקת קרינה מופק דו"ח הנדסי מפורט הקביל בביהמ"ש הכולל את הסבר התוצאות שנמדדו והשוואתם לתקני המשרד להגנת הסביבה ותקנים בינלאומיים רלוונטים. 
כניסה לפורום הקרינה במקרים בהם מתגלה עוצמת הקרינה מעבר ל % 40 מהתקן המותר , יבוצע איתור של האנטנה המשדרת.

 
קרינה הערה חשובה  מספר 1 בנושא תקנים שונים לחשיפה לקרינה ברחבי העולם :
ברובן ככולן של בדיקות הקרינה לשידורי אנטנות סלולריות , המוצבות במרחק של יותר מ 20 מ' מהאתר הנמדד , נמדדים ערכי שדה אלקטרומגנטי נמוכים והתוצאות הנמדדות עומדות בתקן חוק הקרינה הסלולרית. מדובר בד"כ על מתקני גישה סלולריים, תרני שידור קטנים, ללא כניסה למצבים של אזור המוקרן מכמה אנטנות מכיוונים שונים.

אומנם, ארצות רבות ( כמובא בדף תקני חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית) חוקקו חוקים המאפשרים חשיפה לרמות קרינה סלולרית הנמוכים פי 10 ויותר ממה שקבע המחוקק בארץ. 
אתרוג מהנדסים, סוברת שספי החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית שנקבעו בארץ אכן ממצעים בין חששות לנזקי הקרינה ובין העדר  ההוכחות הוודאיות לנזקי קרינה. וזאת על ידי עקרון הזהירות המונעת שלאורו נקבעו ספי החשיפה.

עם זאת, בביצוע בדיקת קרינה, ציוד המדידה שלנו מסוגל לזהות רמות קרינה אלקטרומגנטית גם ברמות החשיפה שנקבעו בארצות דוגמת שווייץ, ניוזילנד, אוסטריה.

באם יתגלו תוצאות חריגות בבדיקת הקרינה, מזמין הבדיקה יוכל לשקול האם נוח לו עם ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה בארץ, או רצונו שלא לחשוף עצמו לרמות חשיפה החורגות מתקנים של מדינות אחרות.

על מנת למנוע ניגוד אינטרסים, אין אנו מבצעים עבודות למיגון מפני קרינה של אנטנות סלולריות.
בכל אופן, ייעוץ חינם, באם ימדדו תוצאות חריגות, ניתן במקום. 

בדו"ח המהנדס המועבר אל מזמין בדיקת קרינה לאחר כ 10 ימי עבודה, מלבד מתוצאות המדידה הניתנים במקום, מבוצעת השוואת החשיפה שנמדדה אל תקני המשרד להגנת הסביבה

קרינה הערה חשובה  מספר  2 בנוגע לחשיפת קרינה שכיחה בציבור:
אומנם "קל" להזמין בדיקת קרינה מתורן שידור סלולרי.
למעשה שימוש בטלפון סלולרי ללא אוזנייה למשך חצי שעה שקול לשבועיים שהייה סמוך לתורן שידור סלולרי.
לכן, קודם כל, אנא, השתמשו באוזניה בשימוש בסלולרי, במיוחד לילדים.
כדאי מאוד לקרוא את אזהרות משרד הבריאות בנוגע לשימוש בטלפונים סלולרים על מנת לדעת איך להימנע מחשיפה לקרינה.

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום הקרינה ובדיקות קרינה. שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה מאנטנה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה.


ועוד בנושא: דברים שכדאי לדעת לפני שמזמינים בדיקת קרינה / הפרמטרים החשובים שיעזרו לך להחליט באיזו חברה הבודקת קרינה לבחור....
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]