סקר חיסכון באנרגיה/ ייעוץ לחסכון באנרגיה

 

שלב א' בחיסכון באנרגיה: איתור מוקדי חיסכון ע"י הכרת כלל מערכות האנרגיה של החברה.

בשלב ראשון של ייעוץ חיסכון באנרגיה, מתבצע סקר יחד עם מנהל האחזקה של המתקן להכרה פרטנית של כלל מערכות האנרגיה במתקן. מהנדס החשמל ממשיך לביצוע מדידות צריכת חשמל וצריכות אנרגיה אחרות במתקן. 

הכרת כלל מערכות האנרגיה לעומק מקנה את היתרונות הבאים:
כניסה לפורום הקרינה במקרים רבים מתגלות מערכות שלא כולם יודעים כיצד הן מפוקדות ומה מתאר ההפעלה שלהם.
כניסה לפורום הקרינה בארגונים גדולים חוסר סינרגיה בין חלקי הארגון מוליד מקרים רבים בהם דרג האחזקה מפעיל ומתחזק מערכות אשר חלק אחר בארגון כבר לא צריך אותן באותו מתאר הפעלה.
כניסה לפורום הקרינה בארגונים רבים תוכננו מערכות אנרגיה לספיקה ותפוקה ע"פ משרד התכנון, כאשר למעשה ניתן להסתפק בהספקים נמוכים הרבה יותר.

על מנת לבצע סקר אנרגיה איכותי אנו משקיעים עשרות שעות בשטח עבור כל אתר, על מנת ללמוד את דפוסי ההפעלה של המערכות ולנתח את הכדאיות במימוש הפתרונות.
נידרש שיתוף פעולה מלא של צוות האחזקה במתקן על מנת להגיע לתוצאות מיטביות.

במקרים רבים, המומנטום של מהלך החיסכון באנרגיה, יוצר מודעות מערכתית, ועימה זיהוי עצמי של נקודות אי יעילות- ופתרונן. 

המערכות הנבדקות במהלך חיסכון באנרגיה:

במהלך פרוייקט סקר חסכון באנרגיה של אתרוג מהנדסים, נבדקות המערכות הבאות:
כניסה לפורום הקרינה נצילות מערכות תאורה.
כניסה לפורום הקרינה לוגיקות מערכות בקרה.
כניסה לפורום הקרינה מקדמי הפעלה של מנועים.
כניסה לפורום הקרינה יעילות מערכות מיזוג אוויר.
כניסה לפורום הקרינה ניטור צריכת החשמל לאורך כמה שבועות על מנת לאתר מוקדי בזבוז.
כניסה לפורום הקרינה נצילות ולוגיקת הפעלה של מערכות חימום.
כניסה לפורום הקרינה איבוד חום לסביבה
כניסה לפורום הקרינה איתור צרכנים שניתן לצמצם מקדמי הפעלתם
כניסה לפורום הקרינה ועוד.

בדרך כלל, בשלב זה של הפרויקט מאותרים רוב הצרכנים אשר בהם ניתן לחסוך באנרגיה.
החיסכון העיקרי מושג ללא השקעה מאסיבית בתשתיות, אלא בעיקר על ידי התקנת אמצעים פשוטים לניהול אנרגיה ובקרת תהליכים. 

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום איכות החשמל, חיסכון בחשמל  וחיסכון באנרגיה.  מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.

כניסה לפורום החשמל לפורום איכות החשמל וחיסכון באנרגיה    בדיקת חיסכון באנרגיה וחיסכון בחשמל.

 

ועוד בנושא: פתרונות חלופיים למערכות בעלות פוטנציאל למימוש חיסכון באנרגיה- שלב שני בפרוייקט

חדשות אתרוג מהנדסים:
חשמל וחסכון באנרגיה

כיום, כ-40% מכמות החשמל המיוצרת בישראל מיוצרת באמצעות גז טבעי אשר זול פי 10 מהסולר ופולט פחות מזהמים. מעבר זה יוצר חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, עד כדי מיליארד דולר בשנה.
[17.8.2009]

צרכני חשמל גדולים שיחסכו 20% מצריכת החשמל בשעות שיא הביקוש לחשמל (11:00-17:00) - יזכו בחודשיים הקרובים להנחה של 10% בתעריף החשמל בשעות אלה. זאת, במסגרת תוכנית משרד התשתיות ורשות החשמל לאימוץ של "מודל קליפורניה" המתמרץ הפחתת צריכת חשמל בשעות ביקושי שיא. [09.8.2009]

סמנכ"ל הנדסה של חברת סונול: "ההוצאה על תאורה בתחנות הדלק מהווה כ-70% מכלל הוצאות התחנות על חשמל. לפיכך, חיסכון, בהיקף של 25% מצריכת החשמל של תאורת התחנה הינו משמעותי ביותר, הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינה כלכלית"
[23/07/2009]

דוח לדוגמא של סקר חיסכון באנרגיה שביצעה אתרוג מהנדסים
דוגמאות לניטור וזיהוי הפרעות חשמל כחלק מבדיקת איכות החשמל